Dit is een virtuele voorstelling van een Gallo-Romeins badhuis dat archeologen hier in 1981 gedeeltelijk hebben opgegraven. Het stelt de eerste bouwfase voor uit de 2de eeuw na Chr..

Eind 2de eeuw/begin 3de eeuw na Chr. vervingen de Romeinen het badhuis door een nieuw exemplaar, dat dubbel zo groot was. Het badgebouw hoorde bij een villa rustica (landbouwbedrijf) dat hier nog onder de grond ligt.Een virtueel belevingsproject van de Vlaamse Landmaatschappij en Ruilverkaveling Willebringen
in samenwerking met
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Portiva en de stad Tienen.
Realisatie: Mindscape3D